Έξυπνα κτήρια – Αυτοματισμοί KNX

Το KNX είναι το σύστημα το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN50090) και τα Παγκόσμια Πρότυπα (ISO/IEC 14543). Το KNX παρέχει υψηλή ενεργειακή βαθμίδα και είναι ένα ανοιχτό, επεκτάσιμο και συνεπώς ένα φιλικό προς το χρήστη σύστημα. Η  TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης παρέχει τους αυτοματισμούς KNX, οι οποίοι προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια και άνεση, είναι έτοιμοι να συνδεθούν με την επερχόμενη έξυπνη πόλη και να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα χαμηλά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξομειώνοντας τα ηλεκτρικά του φορτία.

Σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την τεχνική (KNX) μπορούμε να ελέγξουμε και να ρυθμίζουμε:

•Τον φωτισμό με δυνατότητες on-off, dimming, σεναρίων
•Ρολά, τέντες, κουρτίνες κλπ.
• Θέρμανση – Κλιματισμό
• Συστήματα ασφαλείας
• Ηλεκτρικές συσκευές και φορτία
• Γκαραζόπορτες
• Το πότισμα κήπων κ.ά.
• Κεντρικό on-off με το πάτημα ενός πλήκτρου φώτων, ρολών, θέρμανσης κλπ. ενός χώρου, ομάδας χώρων ή όλου του κτιρίου

• Ομαδοποίηση πολλών λειτουργιών, οι οποίες να εκτελούνται ταυτόχρονα ή διαδοχικά με το πάτημα ενός πλήκτρου
• Φωτισμοί πανικού, δηλαδή με το πάτημα ενός πλήκτρου μπορούμε να ανάψουμε όλα τα φώτα του σπιτιού και ξαναπατώντας το να επανέλθουν στην αρχική κατάσταση

• Έλεγχος φώτων, ρολών ή άλλων φορτίων με τηλεχειριστήρια υπερύθρων

• Λήψη των εξωτερικών ατμοσφαιρικών συνθηκών και ρύθμιση των θερμοκρασιών κλιματισμού ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία
• Απομακρυσμένος έλεγχος της εγκατάστασης μέσω τηλεφωνίας και internet
• Τηλεφωνική ειδοποίηση για συμβάντα (π.χ. ενεργοποίηση συναγερμού, πλημμύρισμα υπόγειων χώρων, βλαβών κλπ.)
• Απεικόνιση των λειτουργιών της εγκατάστασης σε οθόνη υπολογιστή ή σε ειδικές οθόνες
• Προσομοίωση παρουσίας ατόμων στο κτίριο όταν απουσιάζουμε
• Αλλαγή των λειτουργιών της εγκατάστασης ή προσθήκη νέων με τον επαναπρογραμματισμό αυτής, χωρίς να χρειαστεί επέμβαση στην ηλεκτρική εγκατάσταση και
• Πολλές άλλες δυνατότητες και ευκολίες

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και της εξέλιξης της εταιρίας μας, προσπαθούμε να αποκτούμε γνώσεις με γνώμονα την τελειοποίηση των παροχών και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Η TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης έχει αποκτήσει την πιστοποίηση «KNX Basic course» της KNX Association. Συνεπώς, είμαστε πιστοποιημένοι για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή έξυπνων οικιακών και επαγγελματικών χώρων με τα συστήματα KNX.