Τεχνογνωσία, εξειδίκευση, εμπειρία

Η TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης καλύπτει όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων κτιρίων, με υψηλή συγκέντρωση τεχνογνωσίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Παρέχει λύσεις, ώστε όλα τα υποσυστήματα ενός κτιρίου να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους με στόχους, την ασφάλεια, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εύκολη διαχείριση, την άνεση, την λειτουργικότητα και την άριστη αισθητική.

Τομείς δραστηριότητας:

  • Μελέτες – εφαρμογές κτιριακών ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών
  • Αυτοματισμών ΚΝΧ
  • Ενεργειακών έργων και εξοικονόμησης ενέργειας
  • Αντικαταστάσεων πεδίου χαμηλής τάσης
  • Δομημένης καλωδίωσης
  • Αντιπροσώπευση – πώληση – τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Συντήρηση κτιριακών ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων ηλεκτρονικών συσκευών

Παρέχουμε υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες, καταστήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομεία και δημόσια έργα. Η τεχνογνωσία, ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός και η εμπειρία μας μπορεί να εγγυηθεί άριστη ποιότητα υπηρεσιών, να δώσει λύσεις, μελέτες και εφαρμογές  απόλυτα συμβατές με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες του εκάστοτε πελάτη μας. 

Ελέγξτε τις λειτουργίες του σπιτιού σας εύκολα και γρήγορα μέσα από τον κεντρικό πίνακα διαχείρισης, το κινητό σας ή ακόμα και με φωνητικές εντολές. Διαβάστε περισσότερα…

Οι υποσταθμοί  Υ/Σ μέσης τάσης είναι τα κομβικά σημεία μετατροπής της τάσης από ένα δίκτυο ισχύος 20KV σε δίκτυο χαμηλής τάσης 400V για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές, οι οποίοι χρειάζονται μεγάλη ισχύ κατανάλωσης. Η TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης διαθέτει την εμπειρία και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό για την μελέτη, σχεδίαση και αντικατάσταση πεδίων χαμηλής τάσης, κεντρικών εγκαταστάσεων και τριφασικού ρεύματος. Διαβάστε περισσότερα…

Η  TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε ενεργειακά έργα, είναι σε θέση να σχεδιάζει και να υλοποιεί την πλέον κατάλληλη λύση, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της κάθε μονάδας. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύνθετων διαμορφώσεων και ισχύος παραγωγής, με επαγγελματική αριστεία.

Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα χώρο (επιχείρηση, κατοικία), σε ένα ενιαίο παγιωμένο σύστημα καλωδίωσης. Η TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης παρέχει υψηλές επιδόσεις στα συστήματα δομημένης καλωδίωσης. Το κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρία μας μελετά, σχεδιάζει, εγκαθιστά και πιστοποιεί συστήματα δομημένης καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη, τις ανάγκες του πελάτη, το φυσικό χώρο που διαθέτει, τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις και επιδόσεις του δικτύου και τη δημιουργία ενός φιλικού, επεκτάσιμου και εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος για τον τελικό χρήστη.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό μέλημα της εποχής μας και της  ΤechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης. Επιδιώκουμε τα έργα μας να είναι λειτουργικά, ασφαλή, ενεργειακά, με όσον το δυνατόν μικρότερο κόστος κατασκευής. Παράλληλα, γίνεται μελέτη για την καταλληλότητα του φωτισμού βάσει της αρχιτεκτονικής και της χρήσης του κτηρίου. Παρέχουμε μελέτες φωτισμού για οικίες, εσωτερικούς και εξωτερικούς  χώρους εργασίας και κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.