Η εταιρία μας


Η TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης, είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προμηθειών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών. Δραστηριοποιούμαστε υπό την κατάλληλη καθοδήγηση των συνεργατών μας από το 1993 ενώ η ίδρυση της εταιρία μας έγινε το 2003.

Κύριος στόχος της εταιρίας μας τίθεται η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας. Για να το επιτύχουμε, είμαστε επικεντρωμένοι στο να παρέχουμε ένα επίπεδο εξυπηρέτησης που θα υπερβεί την προσδοκία των πελατών μας, μέσω του άρτια εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού μας και της συνεχούς ενημέρωσης των εξελίξεων στην τεχνολογία. Η TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αυτοματισμών ΚΝΧ, ενεργειακών έργων και εξοικονόμησης ενέργειας, αντικαταστάσεων πεδίου χαμηλής τάσης και δομημένης καλωδίωσης.

Η πολυετή παρουσία μας στο χώρο και η καινοτόμος σκέψη μας εγγυώνται ηλεκτρολογικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών με την εγγύηση της TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης.